Informace k "Přibyslavskému šachovému festivalu 2010“

   Prezentace do turnaje MČR juniorek a polofinále MČR juniorů se uskuteční v neděli 14.11. od 11,00 hodin do 15,30 hodin v hotelu Přibyslav v I.patře. Účastníci MČR, kteří přijedou již v sobotu 13.11. budou informováni o místě ubytování předem, ubytovaní v hotelu Přibyslav se dostaví nejpozději do 21,00 hodin, kde jim bude upřesněn pokoj k ubytování. Účastníci ubytovaní v penzionu U Kubínů***, se přímo po příjezdu ubytují u paní Vlčkové, penzion je na náměstí, jeho součástí je i restaurace. Jmenný seznam a číslo pokoje má k dispozici paní Vlčková. Všichni přijíždějící v neděli, se dostaví k prezentaci do hotelu Přibyslav. Při prezentaci upřesní s Vámi paní Monika Valová platbu, případně se provede vyrovnání, obdržíte stravenky a bude Vám upřesněno místo a pokoj k ubytování. Pokud budete potřebovat potvrzení o platbě, případně do školy, tuto skutečnost oznamte při prezentaci, na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Mistrovství - ACO Cup, bude zahájeno přesně v 16,30 hodin v sále hotelu Přibyslav. V průběhu MČR se uskuteční dva doprovodné turnaje v rapid šachu, propozice jsou na tomto webu. Jsou určeny účastníkům MČR i široké veřejnosti. Účast je omezena a proto zájemci neváhejte po dosažení kapacity sálu, se přihlášky nebudou přijímat.

19.11.2010 - Otevřený rapid turnaj pro mládež "PRIBINÁČEK" ( ročník 1993 a ml.)
17.11.2010 - Otevřený rapid turnaj, určený všem zájemcům, amatérům, "profíkům" ... "O pohár starosty města Přibyslav"

   Všichni z Vás co přijíždíte osobními auty, je možnost zaparkovat u hotelu Přibyslav.
   Vstřícnost pana starosty Přibyslavi, ředitele hotelu Přibyslav a místních společností, ACO, Pribina – TPK, ale i dalších, jejich logo je umístěno na programu, webu, nám umožňuje vytvořit účastníkům všech turnajů velmi solidní podmínky, včetně navýšení cenového fondu, občerstvení jejich výrobky.
Ubytovací kapacitu máme zajištěnu dostatečnou, a to:
- v hotelu Přibyslav***
- v penzionu U Kubínů ***, - ubytovně *
   Ubytování bude realizováno v pořadí, tak, jak byly zaslány přihlášky, do naplnění kapacity uvedených zařízení.    Pro převzetí pokoje, si po vstupu zkontrolujte, zda na pokoji nejsou závady, případně pokud zjistíte, nahlaste ihned organizátorům, vedení hotelu, neboť při předávání pokoje po skončení MČR by bylo pozdě! V případě, že bude zjištěna škoda na hotelovém zařízení , je viník povinen ji uhradit.
   Je nutné dodržovat hotelový řád, včetně kouření, mládeži do 18 let je zakázáno nalévání a požívání alkoholických nápojů! Nutno dodržovat dobu nočního klidu od 22,00 do 06,00 hodin.
   V případě hrubého, nebo opakovaného porušení kázně v průběhu MČR juniorů, bude účastník z turnaje vyloučen.
   Pokud si chcete zahrát stolní tenis, nebo při lepším počasí tenis, vezměte sebou pálky, míčky. Při zájmu možno uspořádat turnaj ve stolním tenisu, šipkách. Navštívit hasičské muzeum ( jediné v ČR), Žižkovu mohylu.
   Pokud budete mít nějakou žádost, připomínku, doporučení, prosím , včas informujte organizátory MČR, vedení hotelu! Budeme se snažit věci včas a na místě k oboustranné spokojenosti vyřešit, nebo zjednat nápravu. Po skončení akce by bylo pozdě.
   V průběhu MČR bude po každém kole vyhodnocena nejlepší partie na základě podkladů od trenérů přítomných na MČR. Řada z Vás bude mít vlastního trenéra, trenér nominovaný ŠSČR je David Kaňovský – mezinárodní mistr, trenér 2.třídy.

V průběhu PŠF, jeho doprovodných akcí, se budou losovat věcné ceny od sponzorů!
Na webových stránkách, budou zadávány průběžně výsledky partií jednotlivých kol.
Na hotelu i penzionu máte možnost internetového připojení.Účastníci zvýšeným startovným. (nečlenové ČSTV)Jídelní lístek ke stažení.


Sponzoři:

Mediální partneři: